Aktuality

Preventivní programy pro 1. ročníky

8. 11. 2019

V průběhu listopadu se uskuteční několik preventivních programů pro žáky naší školy.

Společnost PROSPE bude realizovat dva programy, určené pro první ročníky.
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se uskuteční preventivní program zaměřený na problematiku adiktologie a ve čtvrtek 21. 11. 2019 na oblast poruch výživy.
V pondělí 11. 11. nás navštíví společnost Život bez závislosti, která má pro 1. ročníky připravený program "Život není pouze on-line" a pro třídu 3A bude připraven program podporující pozitivní sociální vazby v rámci třídního kolektivu a mezilidských vztahů.
Programy jsou akreditované MŠMT a financovány budou dotačními programy Krajského úřadu Středočeského kraje. (Mgr. Jana Menšíková)