Aktuality

Preventivní programy pro 1. ročníky

9. 12. 2019
Preventivní programy pro 1. ročníky

V průběhu listopadu se uskuteční několik preventivních programů pro žáky naší školy.

Společnost PROSPE bude realizovat dva programy, určené pro první ročníky. Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se uskuteční preventivní program zaměřený na problematiku adiktologie a ve čtvrtek 21. 11. 2019 na oblast poruch výživy. V pondělí 11. 11. nás navštíví společnost Život bez závislosti, která má pro 1. ročníky připravený program "Život není pouze on-line" a pro třídu 3A bude připraven program podporující pozitivní sociální vazby v rámci třídního kolektivu a mezilidských vztahů. Programy jsou akreditované MŠMT a financovány budou dotačními programy Krajského úřadu Středočeského kraje. (Mgr. Jana Menšíková)

 

Hodnocení akce

V průběhu listopadu se uskutečnily tři preventivní programy pro 1. ročníky a jeden preventivní program pro třídu 3A. Realizaci programů zajistila společnost PROSPE a společnost Život bez závislostí. Jeden z programů byl zaměřen na podporu pozitivních sociální vazeb v rámci třídního kolektivu a mezilidských vztahů. Programy byly akreditované MŠMT a financovány prostřednictvím dotačních programů Krajského úřadu Středočeského kraje.
(Mgr. Jana Menšíková)
 
 

 

Preventivní programy pro 1. ročníkyPreventivní programy pro 1. ročníkyPreventivní programy pro 1. ročníky