Aktuality

Rok s americkou asistentkou ve výuce angličtiny

14. 5. 2018

Na naší škole bude v roce 2018-2019 působit americká asistentka ve výuce 

angličtiny Rani Marie Taborek-Potter. Známá Fulbrightova komise nás na 

základě naší žádosti vybrala jako jednu z tří desítek českých škol, které budou 

v příštím roce mít výsadu asistenta hostit (počet žádostí značně přesahuje počet 

asistentů). 

Znamená to, že naši žáci i učitelé budou mít možnost po celý školní rok 

komunikovat s rodilou mluvčí, která bude našim vyučujícím pomáhat 

v hodinách angličtiny. Z této jedinečné příležitosti se radujeme a již teď 

očekáváme její příjezd.