Aktuality

Druhé kolo přijímacího řízení

16. 5. 2018

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení na obory vzdělání Zdravotnický asistent,
Sociální činnost a Zdravotnické lyceum.

Přihlášky ke studiu vyplněné ZŠ a potvrzené od lékaře můžete zasílat na adresu školy, nebo přinést osobně do 25.5.2018.